top of page

Første møde

Formålet med denne rådgivningsydelse er at give dig en vurdering af muligheden for at gennemføre dit ønskede projekt. Vi udnytter det første møde til at lære hinanden bedre at kende, drøfte overordnede ønsker og behov, samt forventninger til økonomi og tidsplan.

Vi forsøger at fremskaffe dokumentation i form af tegninger, lokalplan, servitutter, tilstandsrapport, energimærke og lignende, hvis du som bygherre ikke har det liggende.

På baggrund af vores første møde og dokumentation kan vi ofte tilkendegive rammerne for jeres bygning og den videre proces. Hvordan dette passer til jeres forventninger til funktion, æstetik og økonomi indarbejdes i den næste fase - skitseforslaget. Det første møde varer typisk 1-2 timer.

Efter mødet vil vi udarbejde og sende et tilbud på den ønskede rådgivning.


Det første møde koster 3500 DKK inkl. Moms

 

Vores forberedelser

• Tilgængelige og relevante oplysninger om byggeprojektet
• Gældende byggeregler
• Lokalplan
• Grund- og bygningsstørrelse
• Bevaringskategori ift. Slots- og Kulturstyrelsen

 

Jeres forberedelser

• Før mødet skal I have gjort jer nogle tanker om ønsker for jeres bygning, samt budget og  

   projektøkonomi.

 

Ved mødet

• Gennemgang af jeres byggeprojekt
• Gennemgang af jeres behov, ønsker, krav, prioriteringer og budget
• Indblik i SANS | ARKs proces og rådgivning
• Indblik i tidsramme og overblik over økonomien for projektet

bottom of page