top of page

Hvad indeholder et hovedprojekt?

 

Udbudsmateriale

Vi udarbejder udbudsmaterialet, som entreprenøren skal give pris og bygge ud fra.

Indhentning af tilbud

Vi sender udbudmaterialet ud til tre entreprenører. Dette gør vi blandt andet for at kunne sætte deres tilbud op imod hinanden så vi kan få den skarpeste pris.

Gennemgang på grunden

Der laves en gennemgang af det pågældende projekt på grunden eller i boligen. Dette sker i samarbejde med bygherre og den valgte entreprenør.

Dialog med entreprenør

Vi holder den løbende dialog med entreprenøren, så vi sikrer os en god proces og klargørelse til kontrahering.

Kontrahering

Efter hovedprojektet kan vi stå for kontraheringen med den valgte entreprenør.

 

 

Hvad bruges et hovedprojekt til?

Et hovedprojekt er det naturlige skridt efter et udført myndighedsprojekt. Det er her, vi detailplanlægger byggeprocessen og tager stilling til alt hvad entreprenøren skal bruge.

Hos SANS | ARK gennemgår vi alle dine til- og fravalg. Vi holder det op imod din økonomiske ramme og sikrer, at du hele tiden har overblik.

Hovedprojektet består af det udbudsmateriale, som entreprenøren skal bruge for at kende omfanget af opgaven og derudfra prissætte byggeprojektet. Dette udmunder i et tilbud. Hovedprojektet indeholder blandt andet relevante hovedtegninger, som plan, snit, facader, detaljetegninger, arbejdsbeskrivelser og tilbudslister.

Vi kan indhente tilbud fra tre entreprenører, så vi sikrer os, at I får den bedste pris på jeres projekt. Efter valget af entreprenør sætter vi gang i kontrahering, hvor vi sikrer at begge parter er enige om den kommende proces. Kontraheringen ligger som en separat fase efter hovedprojektet.

bottom of page