top of page

Hvad indeholder et myndighedsprojekt?

 

Ansøgning

Det udarbejdede materiale samles i en ansøgning til kommunen, hvor vi står for alle beskrivelser til projektet.

Løbende dialog

Vi holder den løbende dialog med den gældende kommune og sørger for, at ansøgningen er fyldestgørende.

Dispensation

Vi kan stå for jeres dispensationsansøgning. Vi indhenter relevante informationer for at give dig en effektiv proces.

Ibrugtagning

Når projektet står færdigt, skal der indsendes en lang række information til kommunen for at søge om ibrugtagningstilladelse.

Materialeliste

Der udarbejdes en materialeliste i samarbejde med bygherre. Listen forbereder os på hovedprojektet.

 

 

Hvad bruges et myndighedsprojekt til?

Før du kan få en byggetilladelse, skal du have udarbejdet en byggeansøgning og sende den til kommunens vurdering og godkendelse. Det er vigtigt, at ansøgningen er så fyldestgørende som mulig, da det ellers kan påvirke og forlænge sagsbehandlingstiden.

Hos SANS | ARK ved vi, hvad kommunen efterspørger, og vi kan derfor indhente de relevante informationer, udfylde ansøgningen og tage dialogen med kommunen for dig. Det vil give en mere effektiv proces og hurtigere sagsbehandlingstid.

I visse tilfælde, kan det være en god idé at tilknytte en ingeniør eller landmåler, da nogle kommuner stiller krav om f.eks. fundamentsplaner, statiske- og energitabsberegninger.

Vi håndterer myndighedsansøgninger (bygglovsansökan) i både Danmark og Sverige.

bottom of page