top of page

Hvad indeholder et projektforslag?

 

Ansøgningsmateriale

3D modellen af huset viderebearbejdes og præciseres. Denne er grundlaget for de reelle tegninger, som skal ligge til grund for ansøgningsmaterialet til kommunen.

Visualiseringer

Projektet visualiseres, og materialer testes af i både eksteriør og interiør billeder.

Krav

Ud fra vores 3D model sørger vi for, at huset overholder krav til brand, energi, bebyggelsesprocent og eventuelle servitutter.  

    

Estimeret pris 

Vi opdaterer det tidligere udarbejdede prisestimat ud fra materialevalg.

Præsentation

Vi præsenterer projektforslaget på vores kontor eller online.

Bankpakke

Aflevering af præsentation i A3 format både fysisk kopi og online. Præsentationen kan bruges i dialog med banken.

 

Hvad bruges et projektforslag til?

Under den indledende projektering tegner vi en målfast 3D model, som bruges til at udarbejde situationsplan, plantegninger, facadeopstalter og snittegninger. Dette udgør det samlede materialesæt, som bruges til at søge om en byggetilladelse hos kommunen.

Når der er blevet taget nogle konkrete valg i forhold til udformningen af projektet, kan vi visualisere dit projekt. Med visualiseringer kan vi hjælpe dig med at se muligheder i unikke løsninger, der passer til lige netop dit boligprojekt.

Visualiseringer bruges som et værktøj til at fremhæve og understrege de valg, som er vigtige for arkitekturen og det enkelte projekt, som for eksempel detaljer og materialevalg.

bottom of page