top of page

Hvad indeholder et skitseforslag? 

Analyse

Indarbejdelse af tilgængelige og relevante oplysninger om bygningen/boligen, gældende byggeregler, lokalplan, grund- og bygningsstørrelse, volumestudier, kontekstanalyse.

Kortlægning af dine/jeres behov.

 

Planløsning

Disponering af ønskede m2 og rum, som aftalt på det indledende møde.

 

Udformning

Konceptuel 3D model og skitser, der viser udformning og design af projektet.

 

Solanalyser

Analyse af solens bevægelse på din grund ift. udformning og design.

 

Estimeret pris

Vi udarbejder en estimeret pris ud fra det præsenterede materiale.

 

Præsentation

Vi præsenterer skitseforslaget på vores kontor eller online.

 

Hvad bruges et skitseforslag til?

I skitseforslagsfasen skabes overblikket og jeres ideer og tanker indarbejdes i et mere konkret projekt, hvor der med vores hjælp er tænkt over optimering af m2, lysforhold, udsigt, bevægelsesmønstre og ikke mindst økonomi.

 

Igennem modellering i en 3D model, udarbejdelse af en foreløbig planløsning og i tæt dialog med jer, til- og fravælges de bedste idéer, der er blevet præsenteret i skitseforslaget. Skitseforslaget danner grundlaget for den næste fase, hvor materialet omdannes til et specifikt projektforslag.

bottom of page